Вход Регистрация

Закрыть

Сожалеем, но в вашей стране музыка не доступна
Sorry music in not allowed in your country

Текст песни Ay

Ah!... Bir bilse,
Ne adaklar adadým aþkýna;
Soldu renklerim, eskidim uðruna.
Gökyüzüne yazdým adýný binlerce yýldýzla...
Aldýrmadý, gülüp geçti çaðrýma
Göze aldým, daðlarý deldim
Çölleri, denizleri aþtým geldim
Ah nafile, bakmadý gözyaþýma.
Ay!... Ay kahroldum.
Düþe kalka peþinde maskara oldum.
Ay!... Ay unutuldum.
Karda kýþta kurda kuþa yem oldum.
Yanarým, sana emeklerime yanarým,
Ah!...Yanarým
Ne fayda! Dönüþü yok
Yazýk! Uçtu gitti yýllarým
Ne çýkar þimdi dönsen ahhh
Kalmadý ki tadým...
Kimine göre deli, divane
Kimine göre avareyim avare...
Elimi, gözümü baðladý kaderim
Ellerinde biçareyim biçare...


Нравится этот исполнитель? Расскажите о нем друзьям — поделитесь этой страницей:

Комментировать